Skip Navigation Links 

Pečovatel o dítě v domácím prostředí

Realizátor: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, www.zshk.cz

Celkové náklady projektu: 3 065 105,70 Kč

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Základní identifikační údaje projektu:

Operační program: CZ.1.07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Priorita: 7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Doba realizace: duben 2012 – červen 2014

Cíle projektu:

  • připravit vzdělávací program Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 0 do 15 let) v domácím prostředí v rozsahu 160 hodin určený pro uchazeče se středním vzděláním, kteří mají potřebu zvýšit možnost svého uplatnění na trhu práce
  • vytvořit webovou multimediální aplikaci tohoto vzdělávacího programu
  • pilotně ověřit program v kurzu pořádaném pro účastníky dalšího vzdělávání
  • zapracovat připomínek pilotního ověřování do vzdělávacího programu i výukového obsahu
  • akreditovat program

Cílová skupina:

  • zájemci z řad veřejnosti s ukončeným středním vzděláním

Obsah projektu:

V projektu vytvoříme vzdělávací program Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 0 do 15 let) v domácím prostředí v rozsahu 160 hodin určený pro uchazeče se středním vzděláním, kteří mají potřebu zvýšit možnost svého uplatnění na trhu práce. Veškerý výukový obsah tohoto vzdělávacího programu bude zpracován v podobě multimediální aplikace fungující v prostředí internetu, která bude obsahovat texty, videosekvence a fotografie.

Vzdělávací program pilotně ověříme v kurzu pořádaném pro účastníky dalšího vzdělávání. Poznatky z pilotního ověření zapracujeme do vzdělávacího programu i výukového obsahu. Poté bude vzdělávací program předložen k akreditaci.

Absolvent bude schopen v domácím prostředí poskytovat komplexní ošetřovatelskou i výchovnou péči s ohledem na zdravotní stav a věk dítěte. Pokud si zřídí živnostenské oprávnění, může nabízet individuální služby péče o dítě v domácím prostředí, příp. si zřídit agenturu takto zaměřenou.

Hlavní etapy projektu:

  • duben 2012 – srpen 2013: tvorba vzdělávacího programu v prostředí internetu
  • září 2013 – únor 2014: realizace pilotního kurzu v rámci dalšího vzdělávání
  • březen 2014 – červen 2014: zapracování poznatků z pilotního ověřování do vzdělávacího programu
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít